Programma's

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Ten aanzien van de duurzaamheidsopgave (de CO2 reductie) is in het kader van de bezuinigingsopgave gekozen om te temporiseren, waarbij het einddoel (100 % duurzame opwek) het uitgangspunt blijft. Voor het behalen van dit einddoel is (op termijn) extra inzet nodig.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

11.377

8,3 %

Baten

9.636

7,2 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26