Bijlagen

Kredietoverzicht

In het kredietoverzicht bij deze voortgangsrapportage presenteren wij de kredieten die afwijken van de planning. Dit kan een financiële afwijking zijn, maar ook een afwijking op de tijdsplanning.
Tevens presenteren wij de kredieten waarvan wij u voorstellen deze af te sluiten.

De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten

Omschrijving

Totaal Begr. uitgaven

Totaal Begr. inkomsten

Uitgaven 2021

Inkomsten 2021

Totaal uitgaven t/m 2021

Totaal inkomsten t/m 2021

Restant uitgaven 01-08-2021

Restant inkomsten 01-08-2021

Status

Reconstructie Halve Maan
In juni 2020 zijn de werkzaamheden hiervan gestart. De oplevering was in het voorjaar van 2021. Het krediet kan worden afgesloten.

1.074

0

189

0

1.078

0

-4

0

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26