Programma's

3. Economie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Coronacrisis
We zitten inmiddels in de herstelfase na de coronacrisis. Ondernemers kunnen weer ondernemen, maar wel met enige beperkingen, zoals schaarste in arbeiders en grondstoffen. Vanuit het Herstelplan blijven we de meest getroffen ondernemers steunen, onder andere door het nog niet heffen van precario op de terrassen, tijdelijk gratis parkeren op de woensdag en donderdag en aanbieden van voorzieningen langs toeristische routestructuren.

Beleidskaders

- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

4.618

3,4 %

Baten

3.620

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26