Programma's

1. Veiligheid

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen

Coronacrisis
De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Er is en wordt veel werk verzet om deze crisis te bestrijden. Zo zijn we in Zevenaar geconfronteerd met mogelijke avondklokrellen, een anti-coronademonstratie en de organisatie van de Zevenaarse kermis. Hiervoor moest er in korte tijd snel en adequaat gehandeld worden. Samen met de veiligheidsregio en andere partners doen we alles wat nodig is om corona te bestrijden. In Zevenaar is er een vaccinatielocatie en een testlocatie gerealiseerd. De vaccinatielocatie sluit per eind augustus in Zevenaar.
Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers omtrent corona en de geldende maatregelen. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen.

Ondermijning
Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart. Dit team met interne en externe partners kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte, ten minste een keer in de zes weken. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) heeft voor onze gemeente de weerbaarheidsscan uitgevoerd. Hierin staan aanbevelingen om de aanpak van ondermijning nog steviger neer te zetten in de organisatie.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

3.460

2,5 %

Baten

39

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26