In deze 2e voortgangsrapportage presenteren wij de stand van zaken betreffende de activiteiten en de financiën in 2021. Deze 2e voortgangsrapportage biedt de gemeenteraad de kans bij te sturen op inhoud, planning en inzet van de middelen (geld en capaciteit).

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26